قانون مهاجرت نیروی کار ماهر

Share on facebook
Share on twitter

قانون جدید مهاجرت نیروی کار ماهر در آلمان از اول مارس سال 2020 عملیاتی شده است. برای اولین بار، این قانون همچنین شامل مهاجرت کارگران ماهر و متخصصان خارجی از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا است. در صورت احراز شرایط قانونی، این قانون، ورود نیروی کار ماهر به جمهوری فدرال آلمان و در نتیجه تقویت قدرت اقتصادی آلمان را تسهیل می کند. بعلاوه، برای ساده سازی روند کاریابی و اشتغال ، قوانین جدید شامل نکات اساسی برای نحوه ادغام دائمی در دنیای کار و زندگی روزمره در آلمان است.

تعریف “نیروی کار ماهر

اصطلاح “نیروی کار ماهر” شامل گروه های زیر است:

  • افرادی که تحصیلات آکادمیک یا دوره های حرفه ای را به پایان رسانده اند
  • کارآموزان و دانشجویان آموزش عالی
  • افرادی که شرایط لازم را برای روند تایید صلاحیت خود طی می کنند
  • افراد حرفه ای و متخصصان دارای تخصص عملی و مرتبط با شغل

دوره آموزش حرفه ای باید حداقل دو سال طول بکشد.

انواع اشتغال

یک نیروی کار ماهر می تواند با در نظر گرفتن تخصص خود مشغول به کار شود، یعنی می تواند در مشاغل معادل نیز کار کند. (به عنوان مثال یک مهندس برق می تواند به عنوان یک تکنسین برق در زمینه انرژی و فناوری ساختمان نیز کار کند.)

تطبیق مدارک و صلاحیت های خارجی

مدارک صادر شده در خارج از آلمان، اعم از مدرک تحصیلی / دانشگاهی یا مدارک شغلی و حرفه ای، باید توسط مقامات زیر صلاح در آلمان تایید و تطبیق داده شوند. مدرک ممکن است به صورت کامل و یا قسمتی از آن قابل تایید و تطبیق تشخیص داده شود و یا به صورت کامل رد شود. پروسه تطبیق مدارک به عوامل زیادی، بویژه به حرفه مورد درخواست در آلمان بستگی دارد.

ورود به ألمان با داشتن اخطار کسری مدرک

اگر مقام زیر صلاح برای تطبیق مدارک، در مقایسه مدارک با استانداردهای آلمان کمبودهایی پیدا کند، متقاضی همچنان می تواند به جمهوری فدرال آلمان سفر کند. با این حال، ویزا فقط برای آموزش یا کسب صلاحیت حرفه ای در آلمان صادر می شود. با این حال، در این حالت پیش شرط این است که تمام مدارک دیگر کامل باشد (به عنوان مثال دانش زبان آلمانی متناسب با آموزش صلاحیت حرفه ای)

پروسه سریع برای مهاجرت نیروی کار ماهر§ 81a AufenthG))

اگر کارگر ماهر (یا کارمند) به کارفرما وکالت قانونی بدهد ، کارفرما می تواند روند سریع درخواست برای کارگر ماهر را در دفتر ثبت نام خارجی ها در آلمان آغاز کند. این روند نیازمند پرداخت ۴۴۱ یورو به اداره مربوطه میباشد. بعلاوه برخی دیگر از هزینه های دیگر مانند به تایید مدارک و صلاحیت های حرفه ای خارجی و غیره.

اداره اتباع خارجی در شهری که کارفرما در آن مستقر است ، مسئول رسیدگی به روند سریع مهاجرت  کارگر ماهر است.

حتی در صورتی که نتیجه تصمیم گیری در مورد روند سریع برای مهاجرت کارگران ماهر مثبت باشد، این به معنای تضمین صدور ویزا توسط سفارت آلمان در کشور مبدا نمی باشد.

اطلاعات بیشتر

  • تلفن تماس برای مسائل کار و زندگی در آلمان: ۱۱۱۱- ۱۸۱۵ ۳۰ ۴۰+
  • سایت دولت فدرال برای کارگران ماهر از کشورهای خارجی:

www.make-it-in-germany.com   

  • سایت سازمان فدرال مهاجرت و پناهندگان:

www.bamf.de                 

  • سایت اطلاعاتی برای تایید و تطبیق صلاحیت های حرفه ای خارجی:

www.anendung-in-deutschland.de    

  • بانک اطلاعاتی Anabin برای تایید و تطبیق مدارک دانشگاهی خارجی:

www.anabin.kmk.org